За нас

Deaf Kids Power е социално предприятие, което се занимава с иновативно образование и създаване на повече и по-разнообразни образователни възможности за децата от глухата общност. През 2017 година Deaf Kids Power, в партньорство с Фондация „Заслушай се“, създава Академията „Анди и Ая“, в която се обучават глухи и слабочуващи деца, както и чуващи деца на глухи родители. Социалният елемент се състои в това, че родителите заплащат само частично обучението в Академията (30-50% от стойността), а останалата част се субсидира от дарения и допълнителна стопанска дейност.

Deaf Kids Power инвестира в разработването на комерсиални продукти с кауза, приходите от които се влагат целево в развитието на Академията, както и в разработването на нови продукти – привличане на допълнителен персонал, подготовка и квалификация на специалисти, разработване на нови методики и образователни курсове, закупуване на оборудване и помощни средства, разработване на образователни ресурси и материали, включително интерактивни онлайн материали, създаване на повече и по-разнообразни възможности за учене. Инвестира се също така и в разработването на нови продукти с кауза. В дейността на социалното предприятие се влага и много доброволна работа в подкрепа на обучението, както и при разработването на ресурси и продукти.

Дадохме името Глухарче на серията от продукти, който разработваме, защото както казва малката кукла от поредицата „Приключенията на Анди и Ая“, глухарчетата са вълшебни. С нашите продукти целим да поддържаме вълшебството на ученето, порасването и помъдряването, да поддържаме пламъчето на любопитството и обичта към знанието, вдъхновението и изобретателността на децата (малки и големи)!

Човекът зад продуктите Глухарче е Дари Борисова, основен преподавател в Академията и автор на поредицата „Приключенията на Анди и Ая“.